Welke producten ondersteund LiTiM?
Bij een opsomming van producten worden altijd, onbedoeld, producten over het hoofd gezien. Daarom treft u hier -nog- geen uitputtend overzicht met producten aan. Wel zetten we de spotlight op:Microsoft - Windows, Office en Exchange

Citrix - Presentation Server en Access Gateway

RES - PowerFuse en Wisdom

Igel - Thin Clients

Tools4Ever - User Management Resource Administrator (UMRA)

Trend Micro - Web Security Solutions

...